Pressemelding

Det internasjonale prosjektet NEAT vil endre hvordan data transporteres over internett ved hjelp av et brukervennlig API for applikasjonsutviklere

Fornebu, Norge – 14. august 2015

Det internasjonale prosjektet NEAT (“A New, Evolutive API and Transport- Layer Architecture for the Internet”) har en ambisiøs plan for å utvikle et nytt transportsystem for internett ved hjelp av et brukervennlig API (Application Programming Interface) for applikasjonsutviklere.

Det nye systemet vil gi høyere pålitelighet og bedre brukeropplevelse av internettapplikasjoner.

Det finnes ikke liknende programvare på markedet i dag, og prosjektet vil derfor ha fokus på standardisering og åpen kildekode for å sikre utbredelse av systemet.

Smarttelefoner, datamaskiner og nettbrett kjører i dag et enormt antall ulike applikasjoner, som er koblet til internett via, for eksempel, WiFi og LTE. Applikasjoner har ulike behov når det gjelder transport av data over internett. En sensorapplikasjon kan for eksempel ha helt andre behov enn en videoapplikasjon, som igjen kan skille seg fra behovene til nettlesere eller telekonferanseapplikasjoner. Disse sprikende behovene gjør at applikasjonsutviklere må gjøre komplekse valg vedrørende hvilke nettverk som skal støttes, og hvordan man setter riktige transport- og nettverksparametere.

Nye nettverk og standarder utvikles kontinuerlig og kompleksiteten for applikasjonsutviklere forventes å øke. Man risikerer at applikasjoner må oppdateres hver gang et nettverk endres.

NEAT-systemet gir utviklere en enkel måte å spesifisere applikasjonskrav som båndbredde, forsinkelse, pålitelighet, kostnad osv. – og så tar NEAT seg av kompleksiteten med å velge de best mulige transport- og nettverkstjenester. Etter hvert som nye nettverk utvikles vil applikasjoner som bruker NEAT umiddelbart få nytte av nye funksjoner som, for eksempel, reduserer nedlastingstid, gir telekonferanser bedre kvalitet eller reduserer kostnader for databruk.

Simula Research Laboratory, som ligger på Fornebu, koordinerer NEAT. Det er åtte andre forskningspartnere med i prosjektet som inkluderer universiteter, forskningsinstitutter og bedrifter fra Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Sverige og Storbritannia.

“Prosjektet er et viktig samarbeid mellom industri og akademia for å oppdatere en transportarkitektur som fremdeles er veldig avhengig av utvikling gjort på 80-tallet”, forklarer Dr. David Ros, som er koordinator for NEAT. “Moderne applikasjoner trenger en mer fleksibel transportarkitektur som tar hensyn til de store endringene i internett de siste årene. Spesielt må man ta hensyn til mobil bruk og det faktum at skillet mellom datakommunikasjon og telekommunikasjon viskes bort”

NEAT vil overgå eksisterende protokollimplementasjoner og standarder, og samtidig teste systemet i mobile bredbåndsscenarier, i mobilklienter i utviklingsmarkeder, i interaktive applikasjoner og mellom datasentre for distribuert lagring.

Det treårige prosjektet startet i mars, og det har et totalbudsjett på 4 millioner Euro. NEAT er finansiert av European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme gjennom grant agreement No. 644334.

Mer informasjon om prosjektet er tilgjengelig på nettsiden:

 https://www.neat-project.org

 

NEAT-systemet vil sikre et protokollvalg som gir best mulig applikasjonskvalitet og brukeropplevelse.
NEAT-systemet vil sikre et protokollvalg som gir best mulig applikasjonskvalitet og brukeropplevelse.

 

Prosjektpartnere:

  • Celerway Communication AS
  • Cisco Systems France SARL
  • EMC Information Systems International
  • Münster University of Applied Sciences
  • Karlstad University
  • MZ Denmark APS
  • Simula Research Laboratory AS
  • The University of Aberdeen
  • University of Oslo

Koordinatorkontakt:

Dr. David Ros
Simula Research Laboratory AS
Fornebu, Norway
Phone: +47 67 82 82 00
E-mail: dros@simula.no

Mediakontakt:

Dr. Audun Fosselie Hansen
Celerway Communication AS
Fornebu, Norway
Phone: +47 915 26 484
E-mail: audunh@celerway.com

NEAT Press Release Norwegian